BV Rooi
Basketball Vereniging Rooi
BV Rooi Facebook
 
 

Lidmaatschap en contributie

Lid worden van BV Rooi

Iedereen mag drie keer gratis mee trainen om te kijken of hij/zij het leuk vindt om te basketballen en lid wil worden van de vereniging. Als je na de derde training lid wilt worden kun je hier een inschrijfformulier en machtingsformulier downloaden. Je kunt het formulier ook van het BV Rooi bord halen in sporthal De Kienehoef.

Bij het aanmelden bij BV Rooi dient er akkoord te gaan met het privacy reglement. Deze is hier te vinden.

Als je ook competitie (wedstrijden) wilt gaan spelen, moet je bij het inschrijfformulier een pasfoto inleveren. Dit mag digitaal via bestuur@bvrooi.info of samen met het inschrijfformulier.

Bestuur BV Rooi
Tav Secretariaat
Ds Hoogeenveenstraat 4
5491 AV Sint-Oedenrode

Contributie

De contributie voor BV Rooi is ingedeeld naar leeftijd in de 4 onderstaande groepen. Recreatief betekent dat je geen wedstrijden speelt. Let op, nieuwe leden betalen tevens eenmalig inschrijfkosten van € 15,00. 

Contributie Senioren  €        275,00
Contributie Jeugdleden (U14, U16, U18, U20 en U22)  €        190,00
Contributie Jeugdleden (U8, U10 en U12)  €        170,00
Contributie Recreanten Senioren  €        170,00
Contributie Recreanten Jeugd (U8-U22)  €        135,00

De contributie wordt elk seizoen in september automatisch geincasseerd. Bij je inschrijving wordt hiervoor een machtigingsbrief meegestuurd.

De hoogte van de contributie kan jaarlijks worden aangepast en wordt, op voorstel van het bestuur, door de Algemene Ledenvergadering vastgesteld. 

 

Declaratiefonds: bijdrage bij de contributie door de gemeente

Of het nu gaat om sport, een cursus of een hobby, wie moet rondkomen van een minimuminkomen laat het lidmaatschap van een vereniging, kosten van abonnementen of cursussen vaak wijken voor andere, meer noodzakelijke uitgaven. De gemeente Meierijstad wil mensen met een minimuminkomen, per kalenderjaar een bijdrage geven voor dit soort kosten via de Regeling maatschappelijke participatie of het jeugdsportfonds. Meer informatie hierover vindt u op de website van de gemeente Meierijstad. BV Rooi kan u, als u dat wilt, helpen met uw aanvraag.

 

Lidmaatschap opzeggen

Het lidmaatschap kan worden beëindigd door schriftelijke of digitale opzegging aan de secretaris. Je moet dit wel voor 1 juni doen.

Heb je nog vragen over het lidmaatschap of de contributie dan kun je hiervoor contact opnemen met het bestuur via e-mail: bestuur@bvrooi.info.